x

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteieten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met de belanghebbende."

Bron: MVO Platform


Promoclip International BV streeft ernaar om haar zakelijke doelen te behalen op een duurzame en verantwoorde wijze door het erkennen van de eecten die haar bedrijfsactiviteiten hebben op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

Ons MVO beleid richt zich op de bescherming van het milieu, goede voorzieningen voor het personeel en het op
duurzame wijze inkopen van grondstoffen.

Milieubescherming

Naast strikte naleving van de milieuwetgeving, is een aantal richtlijnen opgesteld om het milieu zo goed mogelijk te ontlasten. Promoclip tracht alle uitval en afval die tijdens het productieproces ontstaat, zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken door deze te reinigen. Onze verpakkingen zijn zo mogelijk vervaardigd uit gerecyclede materialen en daarmee biologisch afbreekbaar. Alle afval wordt zowel op kantoor als bij de productie gescheiden ingezameld.

Door onze productie niet te verplaatsen naar een lage-lonen-land, hoeven onze producten niet verder vervoerd te worden dan noodzakelijk. Hiermee draagt Promoclip bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot, filedruk en milieuverontreiniging.

Een Promoclip is door zijn duurzame eigenschappen geen wegwerpartikel maar kan meermaals worden gebruikt. Voor de vervaardiging van ons drukwerk wordt zo mogelijk chloorvrij papier gebruik.

Sociaal

Promoclip heeft er voor gekozen haar productie niet te verplaatsen naar een lage-lonen-land, maar in Nederland te produceren. Dat betekent dat zowel de vervaardiging van de clips zelf als de veredeling ervan, zoveel mogelijk in Nederland plaatsvindt. Hiermee wordt voorkomen dat arbeidsplaatsen uit Nederland wegvloeien.

Het welzijn van ons personeel is van groot belang bij het behalen van onze zakelijke doelstellingen. Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, wordt daarom ruimte geboden voor training en opleiding. Indien passend binnen de bedrijfsvoering kan op flexibele tijden worden gewerkt en ook vakantiedagen kunnen naar eigen inzicht worden ingedeeld, mits dit gebeurt in overleg met directie en/of collega’s. Alle medewerkers worden in staat gesteld hun werk in een veilige omgeving te doen, geheel conform de bestaande ARBO wetgeving.

Inkoop

Promoclip erkent het belang van het duurzaam inkopen van gebruiksmaterialen, diensten en grondstoffen. We proberen daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale diensten, geen goederen of diensten af te nemen afkomstig uit landen waar mensenrechten stelselmatig worden geschonden en geen goederen af te nemen die op onverantwoorde manier zijn onttrokken uit de natuur.

Als lid van het Platform Promotional Products onderschrijft Promoclip de door hen opgestelde Code of Conduct.

Promoclip vraagt haar medewerkers zoveel mogelijk naar deze regels en richtlijnen te handelen en werken. Daarnaast zullen wij zoveel mogelijk zakelijke relaties proberen te overtuigen van het nut van maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanzetten tot het opstellen en naleven van eigen richtlijnen en regels.

 

x